Wat is theologie?

Theologie betekent godenleer of godgeleerdheid. Het is afgeleid van de Griekse woorden Theos, dat God betekent en Logos dat woord, kennis, verhandeling, leer of geleerdheid betekent. Het is een term die over het algemeen wordt gebruikt bij de studie van het Christelijke geloof.

Hoe is de term theologie ontstaan?

De term theologie is ergens in de twaalfde eeuw in gebruik genomen door Petrus Abaelardus en Gilbert van Poitiers. Het woord theologie wordt meestal in verband gebracht met het Christelijke geloof omdat zij geloven dat het Christendom de enige ware religie is.

Wat wordt bestudeerd in de theologie?

In de theologie wordt het woord van God, dus de bijbel en alles wat daarmee in verband staat bestudeerd. We hebben het dan over de historische en de systematische theologie. De Bijbel wordt bestudeerd vanuit een gelovig uitgangspunt. In de theologie wordt naast de Bijbel ook de Koran en de traditie bestudeerd. Zo kunnen ze vergelijken wat voor invloed religie vroeger had vergeleken met hedendaags.

Bijbelwetenschap

De Bijbelwetenschap bestaat uit het ontstaan van de Bijbel, het ontstaan van de afzonderlijke Bijbelboeken en de grondtalen Hebreeuws, Grieks, Aramees en de bijbehorende culturen.

De systematische theologie

De systematische theologie bestaat uit leer over de dogma’s van de kerk, leer over de Drie-Eenheid, de leer over Jezus Christus, de leer over de goddelijke en menselijke natuur van Christus, leer over de redding van de mens, leer over de Heilige Geest, Leer over de Heilige Maagd Maria, studie van de Christelijke gemeenschap, leer over de handelingen van Christus en de scheppingsleer. Daarnaast worden onder andere het leven na de dood en de Tweede Wederkomst van Christus behandeld.

Praktische theologie

De praktische theologie is de leer over de geloofsbeleving en handelen van de individuele gelovigen. In de praktische theologie worden onder andere pastorale zorg en hulpverlening, overdenking van de kerkelijke vieringen, kerkelijk onderwijs, de preek, de missie en nog veel meer behandeld.

Een aantal bekende, Nederlandse theologen

Een aantal bekende Nederlandse theologen zijn onder andere Hoogleraar Filosofie Hans Achterhuis, nieuwslezer Hans Blankestijn, oud-nieuwslezeres Pia Dijkstra, TV-presentatrice Jacobine Geel en Tv-presentator bij de Evangelische Omroep Andries Knevel.