Predikant worden, welke opleiding heb je nodig?

Als jij predikant wilt worden dan wil jij er zijn voor mensen die belangrijke geloofsvragen hebben. Je wilt mensen bijstaan in hun geestelijke en spirituele leven. Wat heb je eigenlijk nodig om predikant te worden? Wij vertellen je alles over de opleiding die je nodig hebt om predikant te worden.

hnbvt

Wat is een predikant?

Een predikant kan voor meerdere religieuze gemeenschappen werkzaam zijn. Hiermee bedoelen wij dat een predikant een pastoor voor de Katholieke kerk kan zijn, maar ook een dominee voor de protestantse kerk. Ook rabbijnen en imams zijn predikanten. Een predikant is dus iemand die het woord van God predikt tijdens de kerkdienst.

Een universitaire studie

Als predikant heb je een universitaire opleiding theologie nodig. Deze studie duurt ongeveer drie jaar. Je leert alles over de Bijbelteksten, het onderzoeken daarvan, de oorspronkelijke talen die worden gebruikt in de Bijbel en je gaat daarnaast ook de Koran en de kerkelijke tradities bestuderen om te vergelijken met vroeger en nu. Verder leer je ook over het leven van Jezus Christus, zijn handelingen, Zijn sterven en de tweede wederkomst van Jezus. Het leven na de dood zal ook centraal staan tijdens je studie.

Praktische theologie

In het vak Praktische Theologie ga je leren over de geloofsbeleving van de maatschappij en de individuele mens zoals deze vroeger was en deze vergelijken met de hedendaagse geloofsbeleving. Voor deze vergelijking ga je ook de Koran en de kerkelijke tradities bestuderen.

De oorspronkelijke Bijbel

Je leert ook de Bijbel kennen in zijn oorspronkelijke talen, Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn. Je gaat in die talen de Bijbelteksten analyseren en leert ze zo beter te begrijpen. Je leert tijdens een studie theologie moeilijke religieuze teksten te begrijpen en hoe je dit moet onderwijzen aan de mensen binnen jouw kerk of de mensen waarmee jij werkt.

De profetieën in de Bijbel

Verder ga je de Opname van de Gemeente, het duizendJarig Koninkrijk en de Tweede Wederkomst van Jezus bestuderen. Je leert onder andere de Bijbelboeken Daniël en De Openbaringen van Johannes in hun oorspronkelijke talen te begrijpen zodat jij de prangende vragen van de mensen met wie jij werkt kunt beantwoorden als het gaat om het leven na de dood en de Tweede Wederkomst van Jezus Christus.