De studie theologie in het algemeen

Tijdens de studie theologie leer jij de interactie en verwevenheid van mens, maatschappij en geloof. Het is een hele brede en veelzijdige studie. In de theologie worden belangrijke religieuze teksten in hun oorspronkelijke talen bestudeerd zoals Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn.

Wat leer je in de theologie?

In de theologie worden Bijbelwetenschappen behandeld. Verder leer je de basis van kerk- en theologiegeschiedenis. Verder leer je over systematische filosofie, waarin onder andere de vrije wil aan bod komen. Ook komt spiritualiteit aan bod. Hierin leer je de samenhang tussen geloof in theorie en praktijk.

Wat leer je in de theologie?

Theologie betekent Godsleer, dat wil dus zeggen dat je het Woord van God gaat bestuderen dat opgetekend staat in de Bijbel. Daarnaast bestudeer je ook de teksten in hun oorspronkelijke talen. In dit artikel vertellen we je er meer over.

theology

Belangrijke talen

Zoals wij al eerder benoemden is ook het bestuderen van de grondteksten in hun oorspronkelijke taal belangrijk. Daarom zul je ook Hebreeuws, Aramees, Grieks en latijn leren. Dit is om je te helpen de Bijbel in zijn oorspronkelijke vorm nog beter te leren begrijpen. In het eerste jaar van een studie theologie begin je met Hebreeuws en Grieks. In de latere jaren worden deze talen verder onderwezen en komt de taal Latijn erbij.

Dogmatische, systematische en praktische theologie

Je leert ook over de leer van de kerk in de geschiedenis en hedendaags. Dit wordt dogmatische theologie genoemd. Daarnaast komt de systematische theologie aan bod. Dit behandelt de samenhang tussen Christelijke en religieuze opvattingen. Ook leer je over de praktische theologie. Dit houdt in dat je leert over de geloofsbeleving van de individuele mens en de maatschappij in theorie en praktijk.

Het leven en de handelingen van Jezus Christus

Natuurlijk leer je ook over het leven, de handelingen en het sterven van Jezus Christus. Dit omvat ook de Tweede Wederkomst van Jezus zoals deze staat geprofeteerd in de Openbaringen van Johannes en andere Bijbelboeken.

De Bijbel, de Koran en de traditie

Ten slotte worden naast de Bijbel ook de Koran en de traditie bestudeerd om te vergelijken hoe mensen vroeger hun geloof beleefden en wat voor invloed dit heeft gehad op de geloofsbeleving van nu. Je leert dus ontzettend veel.